U bent hier

Algemeen

Zorgvisie

Om u vooraf duidelijkheid te geven over ons handelen, is een zorgvisie opgesteld. De zorgvisie  beschrijft de  wijze  waarop wij de zorg- en dienstverlening aan u als cliënt willen bieden. Onze  zorgvisie gaat vooral om het volgende:

De manier waarop u als cliënt uw leven vorm geeft, bepaalt u zelf; en de wijze waarop u dat doet verschilt mogelijk met de wijze waarop andere cliënten dat doen. Wij respecteren en ondersteunen dat. U bepaalt zelf wat u wilt en daar bent u in eerste instantie ook zelf verantwoordelijk voor. Zelfstandigheid staat hierbij voorop. De zorg die verleend wordt is gebaseerd op de zorg die u nodig heeft: wij willen u zorg op maat geven. Zorg op maat betekent dus: niet meer, maar ook niet minder zorg verstrekken dan daadwerkelijk nodig is. Wat u netwerk, familie, mantelzorg voor u wil en kan betekenen, bepaalt mede wat u nodig heeft. Dit spreken we gezamenlijk af. Samenwerken voor persoonlijke zorg.

Geindiceerde zorg - zorgbehandelplan

Wij verlenen zorg op basis van de voor u geïndiceerde zorg en uw zorgbehandelplan. Daarop zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden en (eventueel) de Bijzondere Modules van Actiz.

Folder algemene voorwaarden actiz

Algemene voorwaarden Actiz,

Module Zorg met Verblijf,

Module Wet Zorg en Dwang,

Module MPT en VPT

Module Wijkverpleging

Privacy

Wanneer wij u zorg verlenen zijn er persoonlijke gegevens over u bij ons bekend. Uiteraard is de privacy hiervan gewaarborgd conform wettelijke regelgeving.

Eigen bijdrage

Op grond van de WLZ en WMO regelgeving bent u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd. Deze wordt geïnd door het CAK. Deze bijdrage wordt geheel buiten medeweten van Cederhof geheven. Als u woont in Cederhof kunt u op grond van de WLZ op veel dingen rekenen (website Zorginstituut Nederland: WLZ kompas). Een aantal dingen vallen buiten de WLZ en komen voor uw eigen rekening.

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz‐indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. voor meer informatie klik hier.

Het zorgleefplan

Het zorgleefplan bevat alle afspraken die we onderling maken op het gebied van de zorg- en dienstverlening. Er wordt besproken met u welke zorg nodig en realiseerbaar is. Hoewel wij in kleine teams werken is het belangrijk de afspraken die we gezamenlijk maken op te schrijven. Uiteraard gaan wij zeer vertrouwelijk met alle gegevens om en kunt u hier ten alle tijde kennis van nemen o.a. via het digitale mantelzorgportaal Caren (u ontvangt een eigen inlogcode). Uw mantelzorger zien wij als samenwerkingspartner in de zorg voor u.

Vaste contactverzorgende

Iedere cliënt heeft een vaste contactverzorgende. Uw contactverzorgende is het directe aanspreekpunt voor u waar u met vragen betreffende de zorg- en dienstverlening terecht kunt. De contactverzorgende spreekt met u af welke zorg u nodig heeft en wenst.

Activiteiten

In Cederhof vinden een groot aantal activiteiten plaats. Deze worden georganiseerd door de activiteitenbegeleiders.

Vrijwilligers Cederhof zorg

Om ons te ondersteunen zijn er in Cederhof ongeveer 180 vrijwilligers actief. Met name bij de begeleiding tijdens activiteiten zijn vrijwilligers betrokken. 

Linnengoed en kleding

U kunt tegen vergoeding uw kleding en linnengoed door ons laten wassen en strijken. Alles dient voorzien te zijn van uw naam. Op uw verzoek maakt de linnenkamer van Cederhof deze labels voor u.

 Werken bij Cederhof? Bekijk onze vacatures
Vragen over mantelzorg? Wij helpen u graag
Contact